Roulette System

Roulette SystemAlbert Einstein lär ha sagt, ”Du kan inte vinna över roulettebordet om du inte stjäl pengar från det.”

Ändå, har många spelare genom åren försökt knäcka roulette genom att använda sig av en eller flera varianter av Martingales satsningssystem. Systemet går ut på att du dubblar din insats efter varje förlust så att den första vinsten täcker alla tidigare förluster plus att du gör en vinst som motsvarar det du ursprungligen satsade. Det här systemet är mycket bristfällig i praktiken och den långsiktiga konsekvensen blir att du förlorar. En annan strategi är Fibonacci-systemet där satsningarna beräknas utifrån Fibonaccis ordningsföljd. Oavsett de specifika talföljderna, kan ingen av dessa strategier statistiskt sett övervinna casinots fördel eftersom det förväntade värdet av varje satsning alltid är negativ. Med andra ord, statistisk sett förlorar du alltid i längden.

Även om det inte var ett sätt att tjäna pengar, så beskriver den förre detta Los Angeles Times skribenten Andrés Martinez, i sin bok om Las Vegas ”24/7”, en rolig satsningsmetod att använda i roulette. Han kallade den för ”dopey experimentet”. Idén var att dela in bankrullen 35 enheter. Enheterna satsas sedan en åt gången på ett utvalt nummer 35 gånger på raken. Om han träffade nummret, vann han tillbaka de pengarna han hade från början och kunde spela åtskilliga snurr med husets pengar. Men, det är bara en (1 − (37/38)35) * 100 = 60.68% chans att vinna inom de första 35 snurren (förutsatt att det är ett hjul med dubbelnolla med 38 nummer)

Det finns en vanlig missuppfattning att gröna nummer är ”husets nummer” och att genom att satsa på dem, har du fördel gentemot huset. Faktiskt, är det sant att husets fördel kommer av att de gröna numren finns (ett spel utan dem skulle vara statistiskt rättvist), å andra sidan, är det varken mer eller mindre sannolikt att de kommer upp mer än andra nummer.

Flera försök har gjorts av ingenjörer att övervinna husets fördel genom att förutspå hur hjulets mekanism kommer att verka. Metoderna bygger på att kunna bestämma om kulan är mer benägen att falla in på vissa nummer än andra. Edward o.Thorp (utvecklaren av korträknaren och en tidig pionjär av hedge-fonder) och Claude Shannon (en matematiker och dataforskare mest känd för hans bidrag till informationsteorin) byggde 1961 den första riktigt bärkraftiga datorn som kunde förutspå hur kulan skulle falla. Systemet fungerade så att genom att mäta tajmningen för kulan och hjulet kunde den förutspå den mest sannolika kvadranten som kulan skulle falla i. Det här kunde stoppas genom att stänga bordet för satsningar innan man snurrar hjulet.

För att försöka förhindra fusk, övervakar ständigt casinon sina roulettehjul och återställer dem regelbundet för att försöka få resultaten av alla omgångar så slumpmässiga som möjligt. På 1930-talet, kunde dock en del professionella hasardspelare genomgående vinna fördel i roulette genom att leta upp riggade hjul (det var inte svårt att hitta sådana vid den tiden) och satsa högt.

På senare tid har Thomas Bass, i sin bok ”The Eudaemonic Pie 1991” (publicerad som ”The Newtonian Casino” i England), påstått sig kunna förutspå hur hjulet kommer att snurra i realtid. Boken beskriver hur en grupp datahackers, som kallar sig själva ”Eudaemons”, på sent 70-tal använde datorer i sina skor för att vinna på roulette genom att förutspå var kulan skulle hamna.

I början 1990-talet använde Gonzalo Garcia-Pelayo en dator för att kalkylera på tendenserna hos roulettehjulen på Casino de Madrid i Madrid, Spanien. Genom att satsa på de mest troliga numren, tillsammans med medlemmar av sin familj, kunde han vinna över en miljon dollar på några år.

År 2004 rapporterades det att en grupp bestående av två serber och en ungrare i London hade använt en laserscanner, gömd inuti en mobiltelefon, för att kunna förutspå vilken sektion av hjulet där kulan mest sannolikt skulle falla i. De arresterades, men släpptes utan åtal eftersom det inte fanns några bevis att de tekniskt sett hade stört kasinots utrustning.

Martingale

Martingale är det mest kända och använda satsningssystemet för roulette. Anledningen till att det här systemet används så mycket är att det är enkelt att lära sig och är därför oftast det första systemet som nya spelare lär sig. Martingalesystemet går ut på att du dubblar insatsen efter varje förlorad satsning så att den första vinsten täcker de tidigare förlusterna plus att du gör en vinst som motsvarar den ursprungliga satsningen. Efter att du har vunnit börjar du om från början. Det här systemet fungerar på s.k. jämna-pengar-satsning som t.ex rött/svart eller jämt/udda.

Exempel

Du satsar 10 enheter på svart och förlorar: -10 enheter
Du satsar 20 enheter på svart och förlorar: -30 enheter
Du satsar 40 enheter på svart och förlorar: -70 enheter
Du satsar 80 enheter på svart och vinner: +10 enheter
Serien har gett vinst och du börjar om.

Systemet fungerar rent hypotetiskt om du har obegränsat med pengar och det inte finns någon övre insatsgräns. Dock har ingen obegränsat med pengar och det finns alltid en övre insatsgräns på kasinon. Därför fungerar inte det här systemet i praktiken.

Oscar’s Grid

Allan Wilson var först med att beskriva det här systemet i sin bok ”The Casino Gambler’s Guide” från 1965. Han hade mött en spelare vid namn Oscar som visade honom detaljerade anteckningar över sitt vinnande system. Dokumentation visade en blygsam men konsekvent vinstserie. Oscar hade en enorm bankrulle och hade vunnit med det här systemet i flera år.

Allan Wilson körde 280 000 simuleringar och analysen visade att, även om Oscar haft en del tur, så var det inte omöjligt att vinna med det här systemet.

Systemet fungerar så här: Du satsar en enhet på en jämna-pengar-satsning t.ex rött/svart eller jämt/udda. Om du vinner, är sekvensen över och du börjar om från början. Om du förlorar, ska din nästa insats vara av samma storlek som den du just förlorat. Om du därefter vinner, ska din nästa insats att vara en enhet större än din tidigare satsningen. När du vinner ska du fortsätta att öka storleken på din satsning med en enhet tills hela sekvensen ger en vinst på en enhet eller mer. Vid denna punkt ska du endast satsa tillräckligt för att ge dig en total vinst på en enhet. En serie ska m.a.o. aldrig ge en vinst på mer än en enhet.

Exempel

Satsa 1 enhet och förlora: -1 enhet
Satsa 1 enhet och förlora: -2 enheter
Satsa 1 enhet och förlora: -3 enheter
Satsa 1 enhet och förlora: -4 enheter
Satsa 1 enhet och vinn: -3 enheter
Satsa 2 enheter och vinn: -1 enhet
Satsa 2 enheter och förlora: -3 units
Satsa 2 enheter och förlora: -5 enheter
Satsa 2 enheter och vinn: -3 enheter
Satsa 3 enheter och vinn: 0 enheter
Satsa 1 enheter och vinn: +1 enhet
Serien har gett vinst och du börjar om.

Det här systemet är det minst riskfyllda av alla de system som presenteras här men kommer ändå att ge negativ avkastning i det långa loppet. Enligt vår mening är det dock det bästa systemet att använda när du spelar roulette för att på kort sikt förbättra dina chanser att vinna pengar. Kom bara ihåg att sätta en gräns för hur mycket du är beredd att förlora på en omgång.

Fibonacci

Fibonacci-systemet är baserat på Fibonacci-sekvensen som utvecklades av den italienska matematikern Leonardo Pisa, född 1170 i Pisa. Sekvensen är som följer: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 o.s.v.

Som du förmodligen redan listat ut, är nästa nummer i serien helt enkelt summan av de två föregående numren. När du använder Fibonacci-systemet, börjar du med att satsa en enhet på en på en jämna-pengar-satsning t.ex rött/svart eller jämt/udda. Om du vinner första satsningen, är sekvensen över och du börjar om från början. Om du förlorar första satsningen, satsar du det antalet enheter som motsvarar nästa nummer i serien. När du väl vinner så stryker du de två senaste numren i serien. Serien är klar när alla numren är strukna.

Exempel

Satsa 1 enhet och förlora: (1) -1 enhet
Satsa 1 enhet och förlora: (1-1) -2 enheter
Satsa 2 enheter och förlora: (1-1-2) -4 enheter
Satsa 3 enheter och förlora: (1-1-2-3) -7 enheter
Satsa 5 enheter och vinn: (1-1-x-x) -2 enheter
Satsa 2 enheter och förlora: (1-1-2) -4 enheter
Satsa 3 enheter och vinn: (1-x-x) -1 enheter
Satsa 1 enhet och vinn: (1) +1 enhet
Serien har gett vinst och du börjar om.

Fibonacci-systemet är mindre aggressivt än Martingale och det kommer att krävas många fler förluster i rad för att du ska förlora hela din bankrulle än med Martingale-systemet. Men precis som med de andra systemen, kommer inte heller detta system att gå med vinst i långa loppet.

D’Alembert

D’Alembert-systemet är baserat på är baserat på jämviktslagen som formulerades av den franske matematikern Jean Le Rond d’Alembert under 1700-talet. Lagen förutsätter en blans mellan resultat på lång sikt. Filosofin är enkel, du ökar din insats med en enhet varje gång du förlorar och minskar din insats med en enhet varje gång du vinner. D’Alembert-systemet har ingen slutpunkt utan du bör sätta en själv. Ju högre du sätter din slutpunkt, ju längre kommer serien att vara.

Exempel

Satsa 1 enhet och förlora: -1 enhet
Satsa 2 enheter och förlora: -3 enheter
Satsa 3 enheter och förlora: -6 enheter
Satsa 4 enheter och förlora: -10 enheter
Satsa 5 enheter och vinn: -5 enheter
Satsa 4 enheter och vinn: -1 enheter
Satsa 3 enheter och vinn: +2 enheter

I det långa loppet fungerar inte d’Alembert-systemet. På kort sikt kan du vinna stora pengar men på lång sikt kommer du endast att vinna 48,65% av gångerna. Det här leder till att du så småningom förlorar hela din spelkassa, precis som med de andra roulettesystemen.

Labouchere

Labouchere-systemet, även känt som Split Martingale, är ett satsningssytem som liknar Martingale men inte kräver att du tar lika stora risker med dramatiska dubblingar av insatsen. Du börjar med att välja en serie av nummer från 1 upp till ett valfritt nummer. Summan av serien är den summa pengar som du vill försöka vinna. Anteckna serien och siffrorna.

Om du t.ex. väljer serien 1-2-3-4-5, ska du försöka vinna 15 enheter. Du börjar med att satsa summan av första och sista numret. I det här exemplet skulle du då satsa 6 enheter. Om du vinner ska du stryka det första och det sista numret. Om du förlorar, ska du lägga till storleken på din insats till slutet av serien. Se exempel nedan:

Exempel

Startserie: (1-2-3-4-5) 0
Satsa 6 enheter och förlora: (1-2-3-4-5-6) -6 enheter
Satsa 7 enheter och vinn: (x-2-3-4-5-x) +1 enhet
Satsa 7 enheter och förlora: (x-2-3-4-5-x-7) -6 enheter
Satsa 9 enheter och förlora: (x-2-3-4-5-x-7-9) -15 enheter
Satsa 11 enheter och vinn: (x-x-3-4-5-x-7-x) -4 enheter
Satsa 10 enheter och vinn: (x-x-x-4-5-x-x-x) +6 enheter
Satsa 9 enheter och vinn: (x-x-x-x-x-x-x-x) +15 enheter
Serien har vunnits och du börjar om.

Serien minskar med två nummer när du vinner, men utökas bara med ett nummer när du förlorar. Det faktum att man har vunnit hela summan av serien när den är slut får många spelare att använda det här system. Tyvärr fungerar inte heller det här systemet på lång sikt utan leder förr eller senare till att spelaren förlorar sin spelkassa.

Bästa Roulette Casinon
Rank Casino Betyg Bonus Spela
1. Snabbare Casino Snabbare Casino Svenska 5.0 2500 kr Gå till
3. Videoslots Casino Videoslots Casino Svenska 3.0 2000 kr Gå till
4. Betsafe Casino Betsafe Casino Svenska 5.0 5000 kr Gå till
5. Betsson Casino Betsson Casino Svenska 4.0 1500 kr Gå till
5. Leo Vegas Leo Vegas Svenska 4.5 Gå till